Oferta

Wykładziny gumowe

Informacje ogólne

Wykładziny gumowe mogą być stosowane do wykładanie podłóg w pojazdach i pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi, przy czym wykładziny zwykłej rodzaju „Z” i olejoodpornej rodzaju „O” nie zaleca się stosować w warunkach, w których może być narażona na działania promieni słonecznych. Do wykładania rodzaju „A” – odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Wykładzina może być wykładana w następujący sposób:

– rozłożona w stanie swobodnym – bez przyklejania na trwałym podłożu np. beton, drewno, metal itp.

– przyklejona do podłoża przy zastosowaniu klejów powszechnie stosowanych w budownictwie do przyklejania wykładzin gumowych lub innych polecanych przez producentów klejów.

Wskazane jest, aby wykładziny przeznaczone do przyklejania uprzednio rozłożyć na podłożu i pozostawić w stanie swobodnym na okres kilku dni dla lepszego „ułożenia się” na podłożu. Podłoże przeznaczone do przyklejania wykładziny winno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami techniki klejenia (ważna zasada: powierzchnia czysta i odtłuszczona) lub zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi przez producentów klejów.

Rodzaj

W zależności od właściwości mieszanki gumowej zastosowanej do produkcji wykładziny rozróżnia się trzy rodzaje wykładzin:
Z – wykładziny gumowe ogólnego przeznaczenia (SBR), stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń, temperatura zastosowania: -30C do +70C.
O – wykładziny gumowe olejoodporne (NBR/SBR), temperatura zastosowanie: -30C do +100C.
A – wykładziny gumowe odporne na warunki atmosferyczne (EPDM), stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, temperatura zastosowanie: -40C do +100C (okresowo do +120C).

Parametry wykładzin gumowych

Podstawowe parametry wykładzin:
a) wytrzymałość na rozciąganie – min. 2MPa
b) wydłużenie w chwili zerwania – min. 150%
c) odporność na działanie oleju ASTM3, zmiana objętości – maks. 30%, (100C/70h), dotyczy wykładziny rodzaju O,
d) odporność na starzenie w powietrzu, zmiana twardości – maks. 10Sh, (100C/70h), dotyczy wykładziny rodzaju A,
e) twardość, gęstość oraz kolor

Polimer Kolor Twardość Gęstość g/cm3,maks.
SBR czarny 65±5 1,55
SBR popielaty 70±5 1,60
SBR niebieski 70±5 1,60
SBR zielony 70±5 1,60
SBR czerwony 70±5 1,60
SBR brązowy 70±5 1,60
NBR/SBR czarny 65±5 1,35
NBR/SBR czarny 70±5 1,40
NBR/SBR popielaty 70±5 1,45
EPDM czarny 60±5 1,30
EPDM czarny 65±5 1,25
EPDM czarny 70±5 1,25
EPDM czarny 80±5 1,30

Ryfel WT-32/05/BZPG

Powierzchnia użytkowa wykładzin gumowych jest powierzchnią ryflowaną, którą tworzą wzdłużne ryfle o wysokości 1 lub 1,5 mm. Powierzchnia spodnia jest z dociskiem z tkaniny. Wykładzina może być wzmocniona przekładką tkaninową.

Wysokość ryfla (mm) 1,0 1,5
 Szerokość górnej pow.ryfla (mm) 4,0 1,0
Odstęp pomiędzy górnymi pow. ryfla (mm) 5,0 2,0

Metro WT-32/05/BZPG

Powierzchnia użytkowa wykładzin gumowych jest ukształtowana w procesie wulkanizacji, jest to powierzchnia moletowana, którą tworzą krążki o wysokości 0,5mm lub 1,0mm i średnicy ok. 24mm – powierzchnia spodnia jest z odciskiem tkaniny. Wykładzina może być wzmocniona przekładką tkaninową. Wykładziny o wysokości krążka 1 mm na powierzchni użytkowej, dopuszcza się nieznaczne liniowe wypukłości wzdłuż wykładziny, wynikające z technologii produkcji.

Rampa WT-32/10/BZPG

Powierzchnia użytkowa wykładzin RAMPA jest ukształtowana w procesie wulkanizacji, jest to powierzchnia z wydłużonymi paskami o wysokości 8mm i szerokości 24mm. Powierzchnia spodnia jest z odciskiem z tkaniny. Wykładzina może być wzmocniona przekładką tkaninową.