Oferta

Kierunkowe

Zadaniem tego krążnika jest zapobieganie poprzecznemu ruchowi taśmy czyli schodzeniu taśmy z osi trasy przenośnika. Ruch ten może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji przenośnika.