Oferta

Płyty gumowe odporne na warunki atmosferyczne oraz starzenie cieplne

Charakterystyka płyt:

Płyty odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, dobra odporność na kwasy nieorganiczne:siarkowy (VI) (H2SO4), zasady: sodowa (NaOH) oraz małą odporność na kwasy organiczne: octowy (CH3COOH). Płyty o bardzo dobrej odporności na warunki atmosferyczne oraz starzenie cieplne. Płyty gumowe bez lub z przekładkami tkaninowymi. Barwa płyty – czarna.

 

Zakres temperatury:

Od temperatury kruchości do +100 C (okresowo do 120 C).

 

Forma handlowa:

Rolki (m2), arkusze (m2).