Oferta

Posiadamy również w sprzedaży płyty uszczelniające następujących firm:

Garlock

Polonit

Frenzelit

Flexitallic

Donit-Tesnit

Teadit

Klinger

Odpowiedniki płyt uszczelniających znanych producentów :

 TEMAC  POLONIT  KLINGER  GAMBIT
Niskie parametry pracy Temafast Eco FA 150 C-4106 AF 152, AF 302
Niskie parametry pracy Temafast FA 202 AF 202
Średnie parametry pracy Temafast Special AF 200, AF 200 Universal
Średnie parametry pracy Temaflex FA 300 AF 300, AF CD
Aplikacje olejowe Temasil NG zbrojony FA O 1000 AF 1000
Aplikacje olejowe Temasil NG FA O C-4300 AF Oil
Podwyższone parametry pracy z parą wodną Temasil HT C-4430 AF 400
Podwyższone parametry pracy z parą wodną Temasil HT zbrojony C-4409
Podwyższone parametry pracy, olejoodporne Temaplus C-4400
Podwyższone parametry pracy, olejoodporne Temaplus zbrojony C-4408
Podwyższone parametry pracy, para przegrzana Temacarb FA Carbo C-4500 Paro Gambit
Podwyższone parametry pracy, para przegrzana Temacarb zbrojony FA Carbo 1000 C-4509 Paro Gambit zbrojony
Aplikacje pary o niższych parametrach Graftem Eco AF 200G
Aplikacje kwasowe i zasadowe Temacid FA Acidit C-8200 Chemacid
Bezazbestowe płyty z ekspandowanego grafitu Temagraph S
Bezazbestowe płyty z ekspandowanego grafitu Temagraph FI GRZ
Bezazbestowe płyty z ekspandowanego grafitu Temagraph TI
Bezazbestowe płyty z PTFE Uniflon 50 Top Chem 2003
Bezazbestowe płyty z PTFE Uniflon 51 Top Chem 2000/2005
Bezazbestowe płyty z PTFE Uniflon 53 Top Chem 2006