Oferta

Szkła podłużne transparentne

Typ A, Typ B, Typ H, Typ TA 28

transparentne_v51---wykres

 

Wymiary (mm)

wielkość typ A ciężar typ B ciężar typ H ciężar typ TA 28  ciężar
L B S g L B S g L B S g L B S g
I 115 30 17 122 115 34 17 137 113 27,6 16,8 114
II 140 30 17 152 140 34 17 172 140 34 22 218
III 165 30 17 176 165 34 17 204 165 34 22 260 163 27,6 16,8 168
IV 190 30 17 211 190 34 17 238 190 34 22 302 188 27,6 16,8 194
V 220 30 17 250 220 34 17 280 220 34 22 357 218 27,6 16,8 226
VI 250 30 17 280 250 34 17 317 250 34 22 400 248 27,6 16,8 258
VII 280 30 17 314 280 34 17 356 280 34 22 460 278 27,6 16,8 290
VIII 320 30 17 360 320 34 17 407 320 34 22 530 318 27,6 16,8 334
IX 340 30 17 387 340 34 17 430 340 34 22 562 338 27,6 16,8 356
X 370 34 17 480

Zakres stosowania szkieł transparentnych

  typ A typ B typ TA 28 3)
bar °C bar °C bar °C
Dla czynników nie oddziaływających agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów 240
160
0÷10
 120
400
430
 290
200
0÷10
 120
400
430
 –
Dla czynników agresywnie oddziaływających na szkło
np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów
35 1)
70
243
300
35 1)
85
243
300
120 2)
180
324
356

1) Na parę o ciśnieniu powyżej 35 bar zaleca się stosowanie osłon z miki.

2) Na parę o ciśnieniu powyżej 120 bar dopuszcza się stosowanie wyłącznie szkieł TA 28-I.

3) Szkła typ TA 28 można stosować wyłącznie z osłonami z miki.

Materiał

szkło borowo-krzemowe „extra hart”

Opakowanie

KLINGER dostarcza wyłącznie opakowania zawierające:
• szkło,
• uszczelkę bezazbestową,
• podkładkę bezazbestową.
Zestaw jest kompletny do montażu.
Osłony z miki dostarczane są oddzielnie.

Zgodność z normami

ÖNORM M 7354

DIN 7081

JIS B 8211 (Japanes Industrial Norm)

OMV-Spez. H 2009 (OMV-AG, Wiedeń)

MIL-G-16356 D (US-Navy-Ships)

Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. – New Jersey)

S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company –  New Jersey)

BS 3463 (British Standard Institution)