Offer

Posiadamy również w sprzedaży płyty uszczelniające następujących firm:

Garlock

Polonit

Frenzelit

Flexitallic

Donit-Tesnit

Teadit

Klinger

Counterparts made by known manufacturers:

 TEMAC  POLONIT  KLINGER  GAMBIT
low operating parameters Temafast Eco FA 150 C-4106 AF 152, AF 302
low operating parameters Temafast FA 202 AF 202
medium operating parameters Temafast Special AF 200, AF 200 Universal
medium operating parameters Temaflex FA 300 AF 300, AF CD
Oil applications Temasil NG zbrojony FA O 1000 AF 1000
Oil applications Temasil NG FA O C-4300 AF Oil
High operating parameters with steam Temasil HT C-4430 AF 400
High operating parameters with steam Temasil HT zbrojony C-4409
High operating parameters (oil-resistant) Temaplus C-4400
High operating parameters (oil-resistant) Temaplus zbrojony C-4408
High operating parameters (superheated steam) Temacarb FA Carbo C-4500 Paro Gambit
High operating parameters (superheated steam) Temacarb zbrojony FA Carbo 1000 C-4509 Paro Gambit zbrojony
Application of low steam parametres Graftem Eco AF 200G
Acidic and alkali applications Temacid FA Acidit C-8200 Chemacid
Non asbestos clutch plates (expandable graphite) Temagraph S
Non asbestos clutch plates (expandable graphite) Temagraph FI GRZ
Non asbestos clutch plates (expandable graphite) Temagraph TI
Non asbestos clutch plates (PTFE) Uniflon 50 Top Chem 2003
Non asbestos clutch plates (PTFE) Uniflon 51 Top Chem 2000/2005
Non asbestos clutch plates (PTFE) Uniflon 53 Top Chem 2006